Fòrum 2021

Innovació i tecnologia per a l'educació musical

5 i 6 de juliol de 2021

violi_muntatge

Violí preparat: Fotografia cedida per l'Ajuntament de El Prat de Ll.

L'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en la societat del coneixement del segle XXI ha reformat una sèrie d'aspectes vinculats a l'àmbit social, tecnològic, econòmic i cultural. En el camp de la música, com en altres àrees, les TIC i les TAC han generat la inclusió d'eines indispensables i necessàries per al desenvolupament professional, per a les comunicacions, la gestió i la construcció del coneixement.
Concretament, en l'educació musical, els canvis són significatius. La tecnologia ha generat una explosió i fragmentació del coneixement. Tenim la informació a la distància d'un clic. Els intercanvis, els recursos educatius, les comunitats d'aprenentatge, etc., s'han multiplicat de forma incalculable, diversificant així les nostres possibilitats i experiències educatives. Aquests canvis han canviat la forma en la qual construïm els aprenentatges musicals, i per això es fa indispensable, cada cop més, la comprensió i la mediació cap a una nova ecologia de l'aprenentatge, sense perdre de vista la mirada pedagògica en enfront de la tècnica i afavorint l'exercici cap a les bones pràctiques educatives musicals.
Apropar-nos a aquestes bones pràctiques ha de ser un repte també col·lectiu i no exclusivament individual. Nedar sols ens allunya de la meta. Per això hem de transitar des de les estructures tradicionals cap a models de la societat del coneixement. Davant a una cultura cooperativa, esperem que aquestes jornades puguin propiciar espais per al treball en equip, i inclús oportunitats per a ser copartícips en el disseny, desenvolupament i avaluació d'aquestes noves experiències significatives en el camp de l'educació musical i les noves tecnologies.

Organitza:

baixa

Col·labora:

DEPARTAMENTO DE MÚSICA