Professorat

El Departament reuneix professorat qualificat i diversificat pel que fa a tendències, tècniques, mitjans i enfocaments en el món de la producció i la gestió musicals. Mitjançant la diversitat d'aquest professorat, els estudiants poden escollir les línies de treball més afins a les seves preferències.

Oriol Aguilà

Oriol Aguilà
Patrocini i mecenatge

David Cardenal

Cardenal, David
Distribució de continguts musicals
Comercialització de continguts musicals

Enric Enrich

Enrich, Enric
Drets de la propietat intel·lectual

Joan Fargas

Joan Fargas
Gestió d'equips

Xavier Fina

Fina, Xavier
Desenvolupament professional
Emprenedoria i creació d'empreses
Marc públic i institucional de la música
Música i comunicació en l'entorn global

Imma Grimalt

Grimalt, Imma
Tècniques de comunicació
Producció de concerts i esdeveniments musicals
Pràcticum I i II
Pràctiques internes I, II i III

Joan Oller

Oller, Joan
Entorn empresarial

David Regalado

Regalado, David
Gestió i planificació pressupostària

Pep Salazar

Salazar, Pep
Gestió de la innovació

Núria Sempere

Sempere, Núria
Desenvolupament professional
Gestió de centres educatius
Gestió de projectes comunitaris

Isabel Villanueva

Villanueva, Isabel
Management i representació d'artistes
Jordi Alomar  Dimensió econòmica del sector musical