Tècniques d'enregistrament i postproducció I

Resum

 • Nom: Tècniques d'enregistrament i postproducció I
 • ECTS: 2
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: 1r i 2n
 • Professor: Pere Casulleras
 • Requisits: Estar cursant o haver cursat Fonaments d'Acústica i Introducció a la tecnologia musical

Objectius

 • Adquirir perspectiva històrica i visió global dels criteris artístics i tècnics aplicats a l’enregistrament i postproducció del so.
 • Fomentar els coneixements transversals d’aplicació entre la teoria i pràctica de les diverses disciplines del coneixement relacionades amb l’enregistrament i postproducció del so.
 • Fomentar la destresa en l’ús del maquinari i programari emprat habitualment a l’estudi d’enregistrament i l’enregistrament de camp.
 • Comprendre i utilizar correctament les tecnologies i eines a l’abast per a la mesura i parametrització objectiva del so i la seva relació amb altres valoracions o aplicacions de tipus subjectiu o artístic.
 • Fomentar l’esperit crític en la valoració i aplicació de diferents solucions tecnològiques.
 • Fomentar l’escolta crítica en relació a la producció musical.
 • Interaccions amb els aspectes musicals: dinàmica, articulació i altres elements determinants musicalment.

Continguts

 • Posicionament correcte dels instruments i dels micròfons.
 • Cerca del balanç sonor.
 • Escriptura de protocols d'enregistrament.
 • Elaboració de plans de muntatge.
 • Editatge musical senzill.

Metodologia

L'assignatura consta d'unes sessions teòriques i de sessions pràctiques en les que, alternativament, cada un dels participants participa com a intèrpret i és enregistrat per els altres. En les sessions teòriques s'expliquen els continguts conceptuals. Les sessions pràctiques es dediquen als continguts procedimentals.

Avaluació

S'avalua l'evolució feta, l'assoliment d'un nivell adequat als objectius plantejats i del projecte d'enregistrament dut a terme. Es té en compte l'avaluació pròpia i l'avaluació del professor basant-se en els projectes realitzats durant el quadrimestre.

Bibliografia

 • Acoustic Design for the Home Studio. Mitch Gallagher. Thomson Course Technology
 • Acoustics and Psychoacoustics. David M Howard & James Angus. Focal Press
 • Audio Metering. Eddy Bøgh Brixen. Broadcast Publishing
 • Critical Listening Skills for Audio Professionals. F. Alton Everest. Thomson Course Technology.
 • Digital Audio Technology. Sony Service Centre Europe. Focal Press, 4ed., 2001
 • Echo & Reverb. Peter Doyle. Wesleyan University Press, 2005
 • Environmental effects on the speed of sound. Dennis A. Bohn. Rane Corporation
 • Handbook for sound engineers. Glen M. Ballou (editor). Focal Press, 2ed., 2002
 • Introduction to digital audio coding and standards. M. Bosi, R. Goldberg. Kluwer Academic Publishers, 2003
 • Master Handbook of Acoustics. F.Alton Everest. Focal Press
 • Mastering Audio. Bob Katz. Focal Press
 • Micrófonos. Tecnología y aplicaciones. John Borwick. Butterwoth-Heinemann Ltd.1990
 • Mikrofone in Theorie und Praxis. Thomas Görne. Elektor-Verlag GmbH, Aachen
 • Mikrofone-Aufnahmetechnik. Michael Dickreiter. Hirzel Verlag
 • Mixers, signal processors, Microphones & more. Bill Gibson. Thomson Course Technology.
 • Mixing and Mastering Audio recordings. Bill Gibson. Thomson Course Technology
 • Mixing, Recording and Producing Techniques of the Pros. Rick Clark. Thomson Course Technology.
 • Principles of Digital Audio. Ken C. Pohlmann. McGrawHill Professional, 4ed., 2001
 • Pro Audio Reference. Dennis A. Bohm. Rane Ed.
 • Professional microphone techniques. David Miles Huber & Philip Williams. MIX books
 • Recording Music on Location. Bruce & Jenny Barlett. Focal Press 2007
 • Recording tips for engineers. Tim Crich. Focal Press
 • Sound FX. Alexander U. Case. Focal Press
 • Sound Reinforcement Handbook. Gary Davis & Ralph Jones. HLP (Yamaha)
 • Stereophonic Sound Recording. Christian Hugonnet, Pierre Walder. John Wiley &Sons
 • Técnicas de grabación modernas. David Miles Huber. Omega. 6ed. 2007
 • The Art of Digital Audio. John Watkinson. Focal Press. 3ed., 2001
 • The Microphone book. John Eargle. Focal Press
 • The mixing engineer’s handbook. Bobby Owsinski. Thomson
 • The New Stereo Soundbook. Ron Streicher & F.Alton Everest. Focal Press
 • The Science of Sound. Thomas D. Rossing. Addison Wesley. 2ed. 1990
 • Tontechnik. Thomas Görne. Fachbuchverlag Leipzig
 • Uso de los micrófonos. Alec Nisbett. Focal Press