Supercollider users meeting

lullcec

El Supercollider és un entorn i llenguatge de programació pensat per la composició algorísmica i síntesi d'àudio a temps real. Fou publicat per James McCartney l'any 1996 i ha anat evolucionant sense parar. El Supercollider és un software lliure publicada d'acord amb la GNU Public License de 2002.

El Supercollider users meeting és fruit de la col·laboració entre l'ESMUC i l'UllCec. L'objectiu d'aquestes trobades és donar un espai als creadors per compartir inquietuds, resoldre dubtes i preparar els concerts que es celebraran a l'ESMUC segons la pròpia dinàmica del grup.

Les trobades específiques s'anuncien a les xarxes socials del Departament de Sonologia (Facebook i Twitter) i de l'UllCec (Facebook).

L'assistència és lliure a tothom que hi estigui interessat, independentment del nivell i coneixements previs.