Objectius

Formar part de l’Esmuc vol dir créixer en un entorn transversal i flexible des del punt de vista dels itineraris formatius, on totes les especialitats i estils musicals són presents i conviuen en igualtat de condicions.

La nostra missió és preparar els estudiants perquè puguin assolir reptes professionals a escala internacional i vetllar per la seva incorporació al món professional, afavorint la formació de músics amb perfils interessants per al mercat internacional.

Per aconseguir aquests objectius, ens basem en un model de centre:

  • Integral, caracteritzat per la flexibilitat i la no-jerarquia entre disciplines. 
  • A l’avantguarda dels llenguatges i de la innovació tecnològica aplicada a la música.
  • Al servei dels futurs professionals de la música i també del conjunt de la societat.
  • Connectat i coordinat amb les xarxes educatives i musicals de Catalunya i de la resta del món.
  • Obert a tot el sector musical, permeable a l’entorn social i impulsor de la música en totes les seves dimensions.