Protocol antiassetjament

L'ESMUC vol ser un referent en el respecte dels drets fonamentals de les persones, i s'ha compromès a prevenir i eradicar qualsevol situació d’assetjament sexual o discriminació per raó de sexe i d'orientació sexual que pugui tenir lloc dins l'àmbit de l'Escola.

Amb el protocol adjunt, s'estableixen els mecanismes per protegir els membres de la comunitat ESMUC i avançar cap a una societat més justa, cívica i respectuosa amb els drets i la dignitat de les persones.