Resum del protocol antiassetjament

Què és l’assetjament sexual?

Qualsevol comportament, físic o verbal, que tingui el propòsit o efecte d’atemptar contra la llibertat sexual d’una persona. En especial quan es produeix en una situació de prevalença o intimidació.

Comportaments que poden evidenciar l’existència d’una conducta d’assetjament sexual: 

Comportaments verbals:
 • Comentaris sexuals obscens.
 • Bromes sexuals ofensives.
 • Llenguatge obscè.
 • Difusió de rumors sobre la vida sexual d’una persona.
 • Requeriments sobre desitjos o fantasies sexuals.
 • Comentaris sobre el cos o l’aparença física d’altri.
 • Exhibició de pràctiques o capacitats sexuals.
 • Invitació insistent a participar en activitats socials fora de l’Escola Superior de Música de Catalunya.
 • Invitació reiterada a cites compromeses i trobades amb expectativa sexual.
 • Suggerir intercanvi de favors amb finalitat sexual.
Comportaments físics:
 • Mirades lascives.
 • Gestos obscens.
 • Ús de qualsevol material gràfics de contingut sexual explícit.
 • Contacte físic deliberat de qualsevol mena.
 • Tocament de forma intencionada o suposadament accidental.

Què és l’assetjament per raó de sexe o d’orientació sexual?

Qualsevol comportament inadequat realitzat en funció del gènere o de l’orientació sexual d’una persona.

Comportaments que poden evidenciar l’existència d’assetjament per raó de sexe i/o d’orientació sexual:
 • Discriminació laboral pel fet de ser dona.
 • Discriminació per motiu de gènere i/o opció sexual en l’aplicació dels drets laborals i específicament les mesures de conciliació personal i laboral.
 • Actituds condescendents i/o paternalistes.
 • Menyspreu per raó de sexe i/o orientació sexual.
 • Formes ofensives d’adreçar-se a una persona.
 • Menysteniment de les capacitats, habilitats o competencial intel·lectual d’una persona per raó de sexe.
 • Ús de bromes o comentaris sexistes.
 • Assignació de tasques absurdes, impossibles d’assolir o l’impediment de l’accés als mitjans i recursos necessaris per a desenvolupar-les per motius de sexe i/o orientació sexual.
 • Denegació arbitrària de permisos o beneficis als quals la persona treballadora té dret.

El compromís de L’ESMUC en la prevenció, la detecció i l’adopció de mesures contra l’assetjament i la discriminació per raó de sexe i/o orientació sexual

 • Elaboració i actualització del Protocol contra l’assetjament sexual, la discriminació per raó de sexe i/ orientació sexual i la seva difusió entre tota la plantilla i l’alumnat.
 • Accions de formació destinades al personal i l’alumnat.
 • Sensibilització continuada adreçada a la plantilla i l’alumnat.
 • Garantir que les condicions de treball i d’estudi contribueixin a impedir l’assetjament sexual i la discriminació per raó de sexe i d’orientació sexual.
 • Avaluació i actualització periòdica del Pla d’Igualtat de la Fundació ESMUC.
 • Garantir els següents principis en qualsevol procediment d’assetjament i discriminació:
  • Respecte i protecció.
  • Confidencialitat.
  • Dret a la informació i al testimoni de les persones afectades.
  • Suport de persones formades específicament.
  • Diligència i celeritat.
  • Tracte just.
  • Protecció davant de possibles represàlies.
 • En el cas que s’acrediti qualsevol cas d’assetjament sexual o discriminació, a la persona responsable se li aplicarà una sanció qualificada molt greu en les previsions disciplinàries i podrà ser acomiadada en el cas del personal, o expulsada en el cas de l’alumnat.

Què puc fer si pateixo algun tipus d’assetjament

 • Informar mitjançant escrit, correu electrònic o conversa a la Direcció General.
 • Comunicar-ho mitjançant correu a la bústia habilitada: assetjament@esmuc.cat.
 • Si formes part de l’alumnat, comunicar-ho a la persona responsable de la teva tutoria.

Comissió Antiassetjament

Està formada per:

 • La Direcció General.
 • Dues persones de les Associacions d’Estudiants.
 • Dues persones de la plantilla de l’ESMUC, una de les quals ha de pertànyer al col·lectiu del professorat i l’altra al d’administració i serveis.
 • Una persona representant del Comitè d’Empresa.

La composició actualitzada de la comissió es pot consultar en l’Espai de Transparència.