Ambiental

Anàlisi i correcció dels processos tècnics i administratius per que s’adeqüin a les normatives establertes i el projecte de BONES PRÀCTIQUES MEDIOAMBIENTALS mediambientals que l’ESMUC impulsa.