Econòmic

Millora continua en la gestió per a fer-la més sostenible econòmicament implementant processos que mantenint la qualitat redueixen el consum dels recursos propis. Captació de recursos externs i anàlisi de la sostenibilitat econòmica de la carta de serveis oferta.