LLoguer i cessió d'espais

A310A
La Sala d’orquestra es un espai polivalent situat a la tercera planta.

L'Escola Superior de Música de Catalunya ofereix les seves aules i espais a entitats o empreses per poder realitzar activitats externes mitjançant el lloguer d'espais.

De quins espais disposem ?

Podeu escollir entre les grans aules com la Sala d'orquestra o la Sala de cor o les diverses col·lectives com la A352 i les de conjunt com la A307. Per a d'altre tipologia d'aules més especialitzades, cal que ens ho indiqueu en el formulari.

A310 S. Orquestra (R)

A310A
La Sala d’orquestra es un espai polivalent situat a la tercera planta.

A309 S. Cor (R)

A309A
La sala de cor està equipada amb un piano de gran cua.

A352 Col·lectiva

A352_A356A
Les aules col·lectives disposen de piano de cua, ordinador i projector.

Condicions per al lloguer/cessió d'espais

L'Escola Superior de Música de Catalunya ofereix les seves aules i espais per poder realitzar activitats externes mitjançant el lloguer o cessió d'espais.

La tramitació del lloguer/cessió quedarà supeditada a la confirmació de la resta de serveis i l'aprovació de la Direcció general de l’ESMUC.

El fet de presentar la sol·licitud mitjançant el formulari implica l’acceptació de les tarifes i de totes les condicions establertes per la Fundació per a l’Esmuc.

En cas que l'ESMUC ho cregui necessari, es podran afegir al pressupost despeses de serveis per a garantir la seguretat i el manteniment de les instal·lacions i equipaments.

Serà obligatori i en alguns casos opcional contractar un ajust o revisió de l'instrument a part de l'aplicació de taxes de pack espai+ instrument.

Aquests ajusts els haurà de programar l'empresa o entitat dins el període de lloguer/cessió de l'espai on es trobi l'instrument. Dues hores en els casos d'ajust previ i prioritariament abans d'iniciar l'activitat.

Tipología Si s'utilitzen els instruments Preu [1]
Ajust previ obligatori Pianos grans cues 146,41 €
Revisió posterior obligatoria Altres pianos 16,11 €
Ajust previ opcional [2] Altres pianos 146,41€
Ajust previ obligatori Clavicèmbals i clavicordi 146,41 €
Ajust previ obligatori Fortepianos i piano Erard 146,41 €
Ajust previ obligatori Orgue positiu 363 €

[1] Els preus són sense IVA

[2] L'ESMUC no garanteix el correcte ajust de l'instrument si no es contracte aquest ajust previ opcional 

RESUM TRÀMITS

CONDICIONS PER AL LLOGUER D'ESPAIS
CONDICIONS D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESMUC
FORMULARI PER A LA SOL•LICITUD DE LLOGUER I CESSIÓ ESPAIS
TARIFES