A207 Conjunt MA

A207A
L'aula A202 s'utilitza per als conjunt de Música antiga i està equipada amb un clavicèmbal transpositor A415-A440 i un fortepiano a A430

EA207

QR Equipament Mobiliari
Espais_QR
1 clavicèmbal (A415-A440)
1 fortepiano (A430)
2 banquetes de piano
1 amplificador
2 altaveus
1 reproductor de CD

5 faristols blancs
5 cadires grises encoixinades
1 paperera
1 taula TOLSTOI 50X60X74

1 armari àudio

Mides Aforament màxim Accés
Espai : 25 m2
 Porta :  96 cm
8 persones Tipus : Restringit
Accés i reserva : Restringit
A207B
A207C
A207D
Instal·lacions : Cortinatge acústic, endolls, mirall, suro, pissarra i humectador.
Notes : No desconectar l'humectador.

AVÍS ESPAIS

PER TAL QUE AQUESTS ESPAIS ESTIGUIN SEMPRE OPERATIUS ÉS NECESSARI QUE QUAN MARXEU US ASSEGUREU QUE DEIXEU TOT L'EQUIPAMENT AL SEU LLOC SEGUINT EL CRITERI DE LES FOTOGRAFIES QUE MOSTREN L'ESTAT INICIAL DE L'AULA.

RECORDEU APAGAR ELS LLUMS I ELS EQUIPS DESPRÉS DE LA CLASSE.

NO ES PERMET CONSUMIR ALIMENTS DINS LES AULES O CABINES D'ESTUDI
L'Escola disposa d'un espai específic per aquest ús a la 3a planta.

DINS LES AULES NOMÉS ES PERMET CONSUMIR AIGUA EMBOTELLADA
Assegureu-vos que l'ampolla sigui ben tancada i no la deixeu mai sobre cap instrument musical o aparell elecrtònic

L'ESCOLA NO ES FA RESPONSABLE DELS OBJECTES DEIXATS D'UN DIA PER L'ALTRE A LES AULES O CABINES D'ESTUDI.