Mostra d’instruments - Clavicèmbals de Fabrizio Acanfora

M0STRA0313

MOSTRA MARÇ 2013

INTRUMENTS DE CORDA
Clavicèmblas de Fabrizio Acanfora

28 de març de 2013
De 16 a 19 h.
Aula 352

Assistents: Fabrizio Acanfora
Organitza: Parc d'instruments

www.fabrizioacanfora.com

Fabrizio Acanfora porta construint clavicèmbals des de 1997

Els seus  instruments son coneguts per la bellesa del seu so, obscur i rodó, al mateix temps que elegant. Al ser ell mateix clavecinista professional, té la avantatge de conèixer perfectament com hauria de respondre un instrument a cada tipus de toc i tècnica.

Els seus clavicèmbals són, de fet , coneguts entre els musics per la seva fiabilitat, perfecció  del mecanisme i entonació.

A la seva pàgina web pots llegir més sobre les seves idees i trobar detalls sobre els seus clavicèmbals, escoltar exemples i veure algunes imatges.