Pràctiques Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de catalunya

ESCRBCC
Conveni per a la realització d’estades de pràctiques d’alumnes de l’ESCRBCC al Parc d’Instruments de l’ESMUC. La col·laboració es concretarà en dos programes de pràctiques. Es procurarà que les tasques encarregades als alumnes tinguin un caràcter formatiu, facilitant relacionar-les amb els coneixements acadèmics dels alumnes. 

Projectes 2018-2019 2Q

Els estudiants en pràctiques de l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya desenvolupen diverses fitxes resultat de les accions de conservació que s'han dut a terme en l'instrument. Entreu dins les fitxes de catàleg de l'instrument i trobareu la feina realitzada.

Contrabaix

10120100005
Contrabaix construït a Alemania pels Lutiers Heinrich Gill de fons corbat amb muntatge jazz realitzat a Casa Parramon i incorporada una pastilla REALIST. Destinat al préstec intern, suport al professorat i acompanyants del Departament de JiMM

Trompa Nautral

10250000001-2_5-6
Trompa Natural , còpia realitzada per Engelbert Schmid d'un instrument Ignaz Lorenz  (Austria, Linz 1827–1886) del 1860