Notícies i avisos

El parc d'instruments de l'Escola Superior de Música de Catalunya ofereix puntualment les notícies sobre les adqusicions, actuacions en instruments,nous serveis , les mostres de contructors i fabricants, novetats o altres tipus d'informació relacionada.