ref.2020.1

Plaça temporal de professorat

del Departament de Música Clàssica i Contemporània

        

Fagot

(Referència 2020.1)    

Previsió de 8 hores setmanals

a confirmar segons la matrícula

    

   

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca una selecció per una plaça temporal de professor/a pel curs 2020-2021.

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Les persones interessades poden adreçar el currículum vitae i un esbós de projecte docent a l’atenció del Cap de Recursos Humans al correu electrònic rrhh@esmuc.cat   Degut a la situació actual pel coronavirus, no s’admeten candidatures presencialment o per correu postal.

La data límit per la recepció de les candidatures és el dia 10 de juny de 2020.

 

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció de professorat serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat 

 

Barcelona, 3 de juny de 2020