ref.2020.2

Plaça temporal de professorat

del Departament de Sonologia

   

Tècniques d'enregistrament i postproducció I

(Referència 2020.2)

(dilluns tarda)

 

La Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya convoca una selecció per una plaça temporal de professor/a pel curs 2020-2021.

Les condicions laborals són les establertes en el primer Conveni Col·lectiu del Personal al Servei de la Fundació per a l’Escola Superior de Música de Catalunya.

Les persones interessades poden adreçar el currículum vitae i un esbós de projecte docent a l’atenció del Cap de Recursos Humans al correu electrònic rrhh@esmuc.cat   Degut a la situació actual pel coronavirus, no s’admeten candidatures presencialment o per correu postal.

La data límit per la recepció de les candidatures és el dia 15 de juny de 2020.

 

Qualsevol informació que es sol·liciti sobre el procés de selecció de professorat serà atesa a través de: rrhh@esmuc.cat

 

 

Barcelona, 8 de juny de 2020