Sessions informatives sobre els màsters

Durant el més d'abril (dates pendents de determinar) l’Esmuc oferirà sessions informatives dels diferents màsters per al públic interessat en realitzar algun dels programes el curs vinent.

L’horari d’aquestes sessions serà de 18.00 a 20.00 h.

Els assistents tindran informació de primera mà, per part dels coordinadors, en relació als continguts i matèries, professorat, calendari i projectes finals.