Màster propi en improvisació

Màster propi en improvisació lliure

Màster professionalitzador, amb continguts orientats a oferir les eines necessàries per a la pràctica de la improvisació en un entorn professional.

Modalitat Presencial. És necessari el 80% d'assistència per poder ser avaluat de les assignatures
Crèdits ECTS 40
Calendari Octubre de 2021 - juny 2022
Horari A publicar durant el mes de juny (concentrat en divendres)
Idioma de docència Flexible: català, castellà, anglès
Preu / crèdit 91,17 € 

El Màster propi en Improvisació lliure es una formació amb objectiu professionalitzador i els seus continguts estan orientats a oferir les eines necessàries per a la pràctica de la improvisació en un entorn professional. 

Aquest Màster pretén formar especialistes en la improvisació musical a través d'un programa de perfeccionament en la pràctica, tant a solo com en conjunt, a la vegada que s'orienta a la recerca de la veu individual per desenvolupar-se de forma autònoma en el món professional.