Programa

El postgrau està estructurat en matèries obligatòries i optatives. Cada una d’aquestes matèries inclou assignatures individuals i col·lectives, pràctiques i teòriques.