Programa

El màster està estructurat en matèries obligatòries i optatives. Cada matèria inclou assignatures, algunes de comunes i altres d’específiques, segons l’especialitat.

Consulta el programa de l'especialitat de: