Assignatures i continguts

L’estructura i organització de les classes està plenament integrat en el marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), amb l'objectiu que els alumnes combinin diferents capacitats: la recepció de la informació a través de classes teòriques, l'aprenentatge d'habilitats tècniques a través de l'experiència pràctica, i la introspecció personal a través de vivències i reflexions sobre actituds i comportaments apropiats per tal d'adequar-se i adaptar-se a les necessitats i demandes de l'entorn.

Assignatures i continguts

Gestió de projectes
Planificació estratègica aplicada a la gestió musical. Materialització del teu projecte musical.
Legislació i Drets de propietat intel·lectual
Legalitat i dret privat aplicat a la música: contractes, assegurances i drets de propietat intel·lectual.
Management i representació d’artistes
Processos i estructures propis de la  indústria musical. Finançaments i patrocinis. Com aconseguir concerts.
Preenregistraments
Planificació i processos per a fer un bon enregistrament.
Tècniques de gravació i postproducció
Enregistraments amb suport digital i analògic. Processadors d’efectes. Noves tecnologies per a la producció i edició musicals. Aspectes i tècniques de la gravació d’un cd i fer-ne la postproducció.
Sonorització de directes
Microfonia bàsica, mescladors. Amplificació i difusió sonores. Mètodes per a la creació de sons. Generació i manipulació de sons sintètics.
Producció d’esdeveniments
Planificació de tots els aspectes inherents a l’esdeveniment per tal de minimitzar els imprevistos. Producció creativa en la indústria musical.
Comunicació, xarxes socials i màrqueting
Com gestionar la teva marca i la teva comunitat, creació de nou públic. Tècniques d’oratòria. Comportament i evolució del negoci musical per a la seva comercialització i distribució.
Innovació
La creativitat i la innovació per portar als escenaris els nostres projectes. Darreres tendències en la gestió dels festivals.
Treball Final de Màster
El projecte inclou un document escrit (83,000 caràcters amb espais o 13,500 paraules) i la seva defensa.

< Torna al Programa