Pràctiques extracurriculars

La coordinació del Màster gestionarà les pràctiques extracurriculars amb les diferents empreses col·laboradores. Es contemplen 240 hores de pràctiques sense remunerar que podran ser al matí durant el curs o els mesos de juny i juliol, en funció de les necessitats de les empreses productores, equipaments i festivals. Els alumnes podran fer pràctiques amb una entrevista prèvia sempre que tinguin el perfil adient.

< Torna al Programa