Recerca artística en els conservatoris de l'espai educatiu europeu

Els conservatoris de l'espai educatiu europeu promouen la investigació entesa com la producció i transmissió de coneixement musical des d'un ventall ampli de possibilitats. 

Aquesta comprèn des de la investigació formal acadèmica similar a la que es desenvolupa a la universitat, fins a la investigació vinculada estretament a la pràctica artística. En aquest sentit, els conservatoris incorporen eines de la investigació acadèmica adaptant al treball de músic pràctic, amb l'objectiu de trobar un discurs, metodologies i maneres d'avaluació i comunicació de coneixement propis i d'alt nivell.