Sèrie 1

El títol superior de música equival, a tots els efectes, al d’un grau universitari. El currículum que porta a l’obtenció d’aquest títol consta de 240 crèdits distribuïts en quatre cursos, i s’imparteix en deu àmbits o especialitats.