Obres de la prova tècnica de la Part A - Música antiga

Obres que cal presentar a la prova [1]

Instrument Obres
Arpes històriques
 • Si l'aspirant es presenta amb arpa moderna: Concert en si b major, op. 4 núm. 6, 1r i 2n moviments, de G. F. Haendel o un moviment de una peça de liure elecció de J.S.Bach (suite, sinfonia a 3 veus, etc.)
 • Si l'aspirant es presenta amb arpa barroca italiana a tre ordini: Ritornello de l'Orfeo, de C. Monteverdi i Toccata Seconda et Ligature per lArpa de G.M.Trabaci (Ed.Spes)
 • Si l'aspirant es presenta amb arpa de dos ordres: Españoletas, de L. R. de Ribayaz, Ed. Minkoff o Ed. Rosa Calvo Manzano i una peça de lliure elecció de A.de Cabezón
Cant històric

Segons la tessitura vocal:

 • Soprano: Ich folge dir, de La pasión según San Juan, BWV 245, de J. S. Bach
 • Mezzo-soprano: Laudamus te, de laMissa en si menor, BWV 232, de J. S. Bach
 • Contralto: But who may abide, del Messies, BWV 56, de Haendel
 • Tenor: But Thou didst not leave, del Messies, BWV 56, de Haendel
 • Baríton/Baix: Quia fecit mihi magna, del Magnificat, BWV 243, de J. S. Bach
Clarinet històric Sonata en si bemoll per a clarinet i piano, 1r i 2n moviments, de J. B. Vanhal, Ed. Musica rara
Clavicèmbal Preludi i Fuga nº9 en MibM BWV878 del Clave ben temperat vol.2, de J.S.Bach
Contrabaix històric Concert per a contrabaix, 1r moviment, d'A. Capuzzi
Corda polsada
 • Si l'aspirant es presenta amb tiorba: 2a Toccata cromatica, de Piccini, ed. SPES
 • Si l'aspirant es presenta amb vihuela i llaüt de 6 a 10 ordres: Mille regrets, de L. Narváez, de Seys libros del delfín. Ed. Sociedad de la vihuela
 • Si l'aspirant es presenta amb guitarra de 5 ordres: Jácaras de Instrucción de música, de G. Sanz, CSIC
 • Si l'aspirant es presenta amb llaüt d'11 o 13 ordres: Allemande de la Suite per a llaüt, BWV 995, de J. S. Bach. Ed Bärenreiter
 • Si l'aspirant es presenta amb guitarra clàssica: Sonata en sol M, op. 15, de F. Sor. ed. Tecla
Corneta Canzona La Spelada, de Giulio Mussi. ed. Musica rara
Fagot històric Sonata op. 1/5 en Si b M Fesch (Largo cantabile)
Flauta de bec Una Ricercata de Giovanni Bassano (a triar de Ricercate, 1585)
Flauta travessera històrica Fantasia per a flauta sola núm. 12 en sol m, de G. Ph. Telemann
Fortepiano Bagatelle, op. 126 núm. 1, de Beethoven
Oboè històric Sonata en la menor de G. Ph Telemann
Percussió històrica Part del timbal de l'Obertura de Fireworksmusik (Música per als reials focs d'artifici), de G. Ph Haendel
Sacabutx
 • Giovanni Pierluigi da Palestrina - Pulchra es amica mea glossada per Rognoni, 1620
 • Giovanni Martino Cesare - La Hieronyma 

(s'hauran d'interpretar amb el diapasó A=465 Hz)

Trompa natural Concert en re major núm. 1 de Mozart
Viola de gamba

Marin Marais, Suite en do major del Tercer llibre:

 • Prelude (108)
 • Caprice (109)
 • Sarabande (112)
 • Double (115)
Viola històrica Allemande i Corrente de la Partita 2a en sol menor BWV 1004 (original per a violí sol en re menor) de J. S. Bach o un preludi i una sarabanda a elecció del candidat de les suites per violoncel de J.S.Bach
Violí històric Fantasia núm. 4 en re major TWV 40:17 per violí solo de G. Ph. Telemann, els 2 primers moviments
Violoncel històric Sonate 1a en si b major, d'Antonio Vivaldi. Ed. Le Clerc et Boivin - Fac similé Fuzeau

[1] La durada màxima d’aquest repertori és de quinze minuts. Una de les obres d’aquesta part ha de ser a solo o amb acompanyament d’un instrument polifònic. Les altres poden ser a solo, amb acompanyament d’un instrument polifònic o en petit grup, sempre que tinguin caràcter concertant. Si són necessaris altres intèrprets per a aquestes obres, la persona aspirant haurà de procurar-se’ls pel seu compte.