Obres de la prova tècnica de la Part A - Música tradicional

Obres que cal presentar a la prova [1]

Instrument Obres
Flabiol i tamborí

Estudi del Mètode bàsic per a l'estudi del flabiol i tamborí de Jordi León, Ed. DINSIC.

Fiscorn

Fiscorn: Estudi núm.11, Tempo di Polaca, dels 17 estudis característics per a fiscorn de Pau Guanter. 

Tenora

Estudi núm. 42 del Mètode bàsic per al estudi de la Tenora. Editorial DINSIC, de Jaume Vilà i Figueras.

Tible Estudi núm. 8 (pàg. 211, apartat 20 estudis de mecanisme) del Mètode bàsic per a l'estudi del tible de Francesc Elias i Joan Elias. Editorial DINSIC.
Acordió diatònic
Cornamusa
Gralla / Dolçaina
Cante flamenco
Guitarra flamenca

[1] La durada màxima d’aquest repertori és de quinze minuts. Una de les obres d’aquesta part ha de ser a solo o amb acompanyament d’un instrument polifònic. Les altres poden ser a solo, amb acompanyament d’un instrument polifònic o en petit grup, sempre que tinguin caràcter concertant. Si són necessaris altres intèrprets per a aquestes obres, la persona aspirant haurà de procurar-se’ls pel seu compte.