Estudiants estrangers o amb estudis cursats fora de l’Estat espanyol

Els estudiants que no tinguin una titulació espanyola han d’ingressar a l’Esmuc a través de la prova d’accés comuna a tothom. No és possible accedir-hi per la via de trasllat de matrícula ja que la legislació espanyola no ho permet des de centres estrangers.

Títol de grau professional de música

La legislació espanyola no reconeix el grau professional de música de tercers països. Això vol dir que tots els aspirants estrangers hauran de fer l’examen de grau professional de música, previ a les proves d’accés.

Títol de batxillerat

Sí que reconeix, en canvi, la legislació espanyola, els estudis pre-superiors de tercers països (que a Espanya s’anomena batxillerat). Qui n’estigui en possessió ha de fer homologar la seva titulació per les autoritats acadèmiques espanyoles i, d’aquesta manera, no caldrà fer l’examen de batxillerat. No es pot donar una norma comuna sobre homologacions ja que les condicions varien en funció dels acords bilaterals de l’Estat espanyol amb la resta d’estats.

Es poden sol·licitar les homologacions (o demanar-ne informació) a les Conselleries d’Educació i Ciència de les ambaixades espanyoles i també al consolat més pròxim al lloc de residència de cada interessat.

Si ja s'ha sol·licitat l'homologació però aquesta encara no ha arribat en el moment d'inscriure's a les proves d'accés o de matricular-se, és vàlid provisionalment el "Volant d'Inscripció Provisional".

Els estudiants estrangers que hagin cursat el batxillerat al seu país han de sol.licitar l'homologació adreçant-se a la Conselleria d’Educació i Ciència de l’Ambaixada d’Espanya del seu país o al Consolat espanyol més pròxim a la seva ciutat de residència.

Més informació:

Tens cap dubte? 

Adreça't amb suficient anticipació a la Secretaria Acadèmica través del formulari de contacte.