Inscripció a les proves d'accés 2019

EL PERÍODE D'INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS ESTÀ TANCAT

Calendari de les proves d'accés 2019

 

La inscripció a les proves d’accés de juny 2019 es fa emplenant el formulari de sol·licitud d’inscripció en línia.

El període d’inscripció i pagament és de l'11 al 28 d'abril. El formulari només estarà disponible fins a les 23:59 h del 28 d'abril. 

És important imprimir el formulari de sol·licitud d'inscripció un cop s'hagi omplert. Cal tenir en compte que, un cop completat, no es pot modificar cap dada. 

El candidat no tindrà dret a la devolució de l'import de les taxes d'inscripció a les proves.

Preu d'inscripció: 80 €.

Horari d'atenció telefònica: Matins de dilluns a divendres, de 9:00 a 13:30. Tardes de dilluns a dijous, de 15:00 a 17:00. 

Especialitats i modalitats que s'ofereixen

Procediment i terminis de la inscripció

Documentació a presentar Inici Data límit
Sol·licitud d’inscripció 11 d'abril 28 d'abril (fins les 23:59 h)
Fotocòpia DNI; NIE o passaport 11 d'abril 28 d'abril
Fotocòpia carnet de família nombrosa, monoparental o altra documentació per exempció o descompte: majors de 65 anys, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d’actes terroristes i de violència de gènere (si escau) 11 d'abril 28 d'abril
Pagament 11 d'abril 29 d'abril
Fotocòpia del títol de batxillerat i Grau Professional (candidats que disposen d'aquesta titulació en el moment de la inscripció) 11 d'abril 28 d'abril
Fotocòpia del Grau Professional (candidats que cursin el sisè curs de grau professional de música i que no poden acreditar aquesta titulació en el moment de la inscripció). Consultar requisits 11 d'abril 19 juny*
Fotocòpia del títol de batxillerat (o document equivalent) (candidats que encara estan cursant aquesta titulació en el moment de la inscripció). Consultar requisits 11 d'abril 19 juny* o com a màxim el dia de la matrícula
Fotocòpia de l’homologació o volant condicional del títol de batxillerat (candidats que tinguin aquests estudis fets a l’estranger) 11 d'abril 19 juny* o com a màxim el dia de la matrícula

* No més tard de les 14:00 h

La documentació es pot lliurar personalment en horari d’oficina, per correu postal o la bústia electrònica amb un document adjunt: bustia.documentacioproves@esmuc.cat

Els títols de batxillerat i grau professional s'han d'acreditar mitjançant la fotocòpia del resguard corresponent. El certificat de notes no és vàlid.

 

Reconeixement d'estudis cursats

Els estudiants que siguin admesos i que vulguin reconèixer crèdits/assignatures que ja tinguin cursades caldrà que en el termini de 3 dies laborables a partir de la data de publicació dels resultats provisionals, enviïn un correu electrònic a l'atenció del secretari acadèmic a: (bustia.documentacioproves@esmuc.cat)  indicant a l'assumpte RECONEIXEMENTS i adjuntant el certificació acadèmica corresponent.

  

Calendari de la part A de les proves d’accés

Data Hora Exercici
17 de maig 11:00 Grau professional pels candidats que no puguin acreditar aquest títol
17 de maig 15:00 Dictats i Anàlisis pels candidats de Jazz /Música Moderna, Flamenco, Música Antiga i Música Tradicional Catalana
18 de maig 09:00 Dictats i Anàlisis pels candidats de Música Clàssica-Contemporània  i Cobla

Cal ser al vestíbul de l'escola 60 minuts abans de l'inici de la prova.

Atenció: per a la realització dels exercicis de Grau Professional, d’Anàlisi auditiva, Dictats i Reconeixement auditiu és imprescindible utilitzar un telèfon mòbil intel·ligent amb la bateria completament carregada i que pugui connectar amb la Wi-Fi i auriculars. Cal portar també els propis auriculars.

 

Calendari de la part B de les proves d'accés

Data* Hora* Exercici
18 de maig 16:00 Pedagogia / B9
20 i/o 21 de maig (en funció de les inscripcions) Matí o tarda Proves específiques de les especialitats no instrumentals de la part B
7,11 o 17 de juny (en funció de les inscripcions) Matí o tarda Exercicis amb tribunal de Composició, Direcció, Musicologia i Pedagogia
De l'1 a l'11 de juny Matí i tarda Proves instrumentals

* A partir del 13 maig es podrà consultar el calendari provisional detallat de les proves i el 17  maig es publicarà el calendari definitiu.

El correu de contacte per a qualsevol consulta sobre el calendari de proves és: secretaria.academica@esmuc.cat  indicant en el assumpte: CALENDARI PROVES 2019.

Calendari de terminis

11 al 28 d’abril Inscripció a les proves (fins a les 23:59 h del dia 28)
2 de maig Publicació del llistat provisional dels exclosos per documentació (a partir de les 14:00 h)
13 de maig Publicació del calendari provisional detallat de les proves
15 de maig Últim dia per esmenar defectes en la presentació de la documentació (fins a les 14:00 h)
16 de maig Publicació del llistat definitiu dels candidats exclosos (a partir de les 14:00 h)
17 de maig  Publicació del calendari definitiu de les proves
21 de juny 

Publicació del llistat provisional de resultats

3 dies hàbils per presentar reclamacions de les qualificacions. (21, 25 i 26 de juny fins a les 14:00 h)

28 de juny Publicació del llistat definitiu de resultats

Previsió de data de matrícula de 1r curs: del 2 al 5 de juliol.

Contingut dels exercicis

  

Consultes? 

Per consultes relacionades amb la inscripció a les proves d'accés, adreça't a: secretaria.academica@esmuc.cat