Proves d'accés Setembre 2019

Places que s'ofereixen

Especialitat Modalitat Places
Interpretació de la Música Clàssica i Contemporània CANT 1
CONTRABAIX 1
VIOLONCEL 1
Interpretació de Jazz i Música moderna  TROMBÓ JAZZ / TROMBÓ MÚSICA MODERNA * 1
DIRECCIÓ 1
MUSICOLOGIA 5
PEDAGOGIA 6

*Una plaça entre els dos àmbits

PER AQUESTA CONVOCATÒRIA NOMÉS ES POSSIBLE FER LA INSCRIPCIÓ  PER A UNA SOLA OPCIÓ

Consulteu els requisits d'accés.

 

Terminis i preu de la inscripció

El termini per inscriure's a les proves d'accés de setembre és del 17 de juliol fins a les 00:00 h del 25 d'agost de 2019. El formulari només estarà disponible durant aquest període.

 

Reviseu atentament la vostra sol·licitud d'inscripció, ja que un cop enviada no es podrà modificar cap dada. Imprimiu-la després d'enviar-la.  

El preu d'inscripció és de 80 €. El candidat/a no tindrà dret a la devolució de l'import de les taxes d'inscripció a les proves.

Tràmit / documentació que cal lliurar Inici Final
Inscripció Juliol 25 agost (fins les 00:00h)
Fotocòpia del DNI / passaport Juliol 25 agost
Fotocòpia del carnet de família nombrosa, monoparental o altra documentació per exempció o descompte: majors de 65 anys, discapacitat igual o superior al 33%, víctimes d'actes terroristes o de violència de gènere (si escau) Juliol 25 agost
Pagament Juliol 25 agost
Fotocòpia del títol de batxillerat (o document equivalent) i grau professional  Juliol 9 setembre (fins les 14 h)
Fotocòpia de l'homologació o volant condicional del títol de batxillerat (aspirants que tinguin aquests estudis cursats a l'estranger) Juliol 9 setembre (fins les 14 h)

 

La documentació s'haurà de lliurar en format PDF per correu electrònic a: bustia.documentacioproves@esmuc.cat amb els documents adjunts.

La secretaria acadèmica romandrà tancada entre el 15 de juliol i el 1 de setembre.

 

Calendari de les proves no instrumentals

2 setembre 10:00 - 12:00 Exercici per als candidats sense el grau professional
15:00 - 20.00

Exercicis part A (A1, A2, A3 i A4)

Abans de la prova de l'apartat A, els candidats de Musicologia hauran de lliurar a la comissió avaluadora, per triplicat, un guió del tema que exposaran en la prova específica del dia 3 de setembre. Aquest guió, d'un màxim de dues pàgines, ha d'incloure un títol, una descripció breu del tema, les fonts i les referències bibliogràfiques utilitzades.

3 setembre 16:00 - 17:30 MUSICOLOGIA Exercici B7
a partir de les 17:30 MUSICOLOGIA Exercici B8
09:00 - 11:15 DIRECCIÓ B4 i B5
a partir de les 16:00 DIRECCIÓ  B6 i B19
16:00 a 19:00 PEDAGOGIA B9
4 de setembre a partir de les 09:00 PEDAGOGIA B10 i B11

 

Calendari de les proves instrumentals

CANT                             dia 3 de setembre a les 16:00

________________________________________

CONTRABAIX                dia 4 de setembre a les 12:00

VIOLONCEL                   dia 4 de setembre a les 12:00

CONTRABAIX JAZZ       dia 4 de setembre a les 16:00

GUITARRA ELÈCTRICA  dia 4 de setembre a les 16:00

SAXÒFON                      dia 4 de setembre a les 16:00

TROMPETA                    dia 4 de setembre a les 17:00

CLARINET                     dia 4 de setembre a les  17:00

PIANO                           dia 4 de setembre a les 17:30

____________________________________________

CALENDARI DE TERMINIS

9 de setembre:   publicació dels resultats provisionals de la proves.

9, 10, i 12 setembre: període per demanar revisió de qualificació.

16 de setembre: publicació del resultats definitius.

17 de setembre: matrícula.

 ______________________________________________

Obres obligades per modalitats

Interpretació clàssica i contemporània

Cant

L'ària següent, segons la tessitura vocal:

  • Soprano: S'altro che lacrime, de La clemenza di Tito, de W. A. Mozart
  • Mezzo soprano: Non so più, de Le Nozze di Figaro, de W. A. Mozart
  • Contralt i contratenor: a escollir entre
    • Che farò senza Euridice, de Orfeo de Gluck
    • Verdi prati, d'Alcina, de Haendel
  • Tenor: Vedrommi intorno l'ombra dolente, de Idomeneo, de W. A. Mozart
  • Baríton: Non più andrai, de Le nozze di Figaro, de W. A. Mozart
  • Baix: Ho capito, signor si, de Don Giovanni, de W. A. Mozart

Contrabaix

Dos estudis tècnics (d'una o dues pàgines) del repertori de l'instrument i adequats al nivell de l'últim curs de grau professional

Violoncel

Dos estudis tècnics (d'una o dues pàgines) del repertori de l'instrument i adequats al nivell de l'últim curs de grau professional

 

Interpretació jazz i música moderna

Trombó jazz i trombó música moderna

 

Consulteu l'estructura, contingut i valoració de les proves d'accés.