Adaptació de nivell instrumental

Les assignatures d’Instrument Principal i Instrument Secundari poden superar-se mitjançant una prova de nivell, que serà sol·licitada per l’estudiant, sempre amb l’aval del professor amb qui l’estigui cursant i el vist-i-plau del cap de departament corresponent.

Requisits

Cal haver-se matriculat de l’assignatura d’instrument.

Procediment

Cal emplenar la següent sol·licitud i enviar-la per correu electrònic a secretaria.academica@esmuc.cat

La prova de nivell tindrà lloc al llarg del primer quadrimestre de curs. Les característiques i repertori de la prova seran establertes pel professor d’instrument.

L’avaluació anirà a càrrec d’un tribunal format per dos professors d’instrument i el cap del departament corresponent. Aquest tribunal decidirà quantes assignatures d’instrument supera i amb quines qualificacions.

Si se supera la prova, es matricularan les assignatures corresponents en la propera matrícula.

Terminis

Consulta el calendari de terminis.