Armariets

Els estudiants i docents que ho requereixin poden disposar d'un armariet per a instruments de gran volum o elevat pes. Els armariets estan distribuïts pels vestíbuls i passadissos del centre, i es cedeixen durant un curs renovable. 

Consulta La meva Esmuc > Serveis per informar-te sobre el procediment i normes d'ús dels armariets, així com per sol·licitar l'alta o la baixa del servei.