Mencions en l'àmbit de Pedagogia

L'especialitat de Pedagogia compta amb dues mencions que proposen itineraris diferents:

  • Menció en didàctica de la formació musical bàsica i general
  • Menció en didàctica de la formació instrumental

Les dues mencions són equivalents i corresponen a la mateixa titulació (grau en ensenyaments superiors de Música, especialitat Pedagogia). La tria d'una menció no exclou res, ni en l'àmbit acadèmic (es poden cursar assignatures optatives) ni en el professional. La seva finalitat és facilitar una especialització pedagògica amb competències específiques.

  • La menció en didàctica de la formació musical bàsica i general ofereix formació en l'àmbit de l'educació musical bàsica, el llenguatge musical i l'harmonia, el cor, la música en família i la iniciació musical, la música a l'educació secundària, la música comunitària, la musicoteràpia... entre d'altres.
  • La menció en didàctica de la formació instrumental centra la seva formació en el coneixement de la pràctica instrumental i la seva didàctica amb l'instrument principal de cada estudiant, així com la formació en didàctica del conjunt instrumental del propi instrument. 

Les assignatures d'ambdues mencions difereixen als cursos tercer i quart, per la qual cosa a finals de segon curs cada estudiant farà la proposta de menció que desitja cursar.

Ambdues mencions tenen un nombre de places limitades (8 i 15, respectivament), adjudicades seguint criteris acadèmics. La resolució es comunica a l'estudiant abans de finalitzar el segon curs i matricular el tercer.