Biblioteca

Taxes i preus de serveis

Preu/Taxa Descripció Import Període/Quantitat
EXTERNS
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de documents de l'ESMUC a biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de documents de l'ESMUC a biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,12 € Pàgina
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de documents de l'ESMUC a biblioteques espanyoles 5,00 € Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de documents de l'ESMUC a biblioteques d'altres països 8,00 € Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de l'ESMUC a biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de l'ESMUC a biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de l'ESMUC a biblioteques espanyoles 8,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de l'ESMUC a biblioteques d'altres països 8,00 €  
Cessió externa Préstec d'una selecció de documents fora del recinte de l'escola Cost de l'assegurança + dipòsit no retornable equivalent a un 5% del valor del document Per setmana
PERSONES EXTERNES QUE PUGUIN ACREDITAR UNA VINCULACIÓ AMB LA MÚSICA
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,12 € Pàgina
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de documents de l'ESMUC a biblioteques espanyoles 5,00 € Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de documents de l'ESMUC a biblioteques d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques espanyoles 8,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Carnet Biblioteca Carnet d'usuari extern (treballadors del Museu del Música, l'Auditori, TNC, centres d'ensenyaments artístics públics, professors de centres de
 pràcticum i donants de fons)
0,00 €  
Carnet Biblioteca Carnet d'usuari extern (usuaris que puguin acreditar una vinculació amb la música, inclosos centres ACEM i conservatoris) 5,00 €  
Carnet Biblioteca Reposició per pèrdua del carnet 2,00 €  
Reprografia Còpia/Impressió en targeta recarregable en equips d'autoservei 0,08 €  
Reprografia Targeta amb 50 còpies 5,00 €  
ESMUC (ESTUDIANTS, PROFESSORS I PAS)
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,12 € Pàgina
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques espanyoles 5,00 € Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques espanyoles 8,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Reprografia Còpia/Impressió en targeta recarregable en equips d'autoservei 0,08 € Còpia/impressió
Reprografia Targeta amb 50 còpies 5,00 € 1 dia
Reprografia Còpia DIN A-4 1 cara en equips de Recepció 0,085€ 1
Reprografia Còpia DIN A-4 doble cara en equips de Recepció 0,08€ 1
Reprografia Còpia DIN A-3 en equips de Recepció 0,16€ 1
ALUMNI
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 € 1
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,12 € Pàgina
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques espanyoles 5,00 € Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques espanyoles 8€  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Carnet Biblioteca Carnet d'usuari extern 0,00 €  
Carnet Biblioteca Reposició per pèrdua del carnet 2,00 €  
Reprografia Còpia/Impressió en targeta recarregable en equips d'autoservei 0,08€  
Reprografia Targeta amb 50 còpies 5,00 €  
GRUPS VINCULATS
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,12 € Pàgina
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques espanyoles 5,00 € Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques espanyoles 8€  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Carnet Biblioteca Carnet d'usuari extern 0,00 €  
Carnet Biblioteca Reposició per pèrdua del carnet 2,00 €  
Reprografia Còpia/Impressió en targeta recarregable en equips d'autoservei 0,08€  
Reprografia Targeta amb 50 còpies 5,00 €  
GRUPS RESIDENTS
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,12 € Pàgina
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents de biblioteques espanyoles 5,00 € Per document fins a 40 pàgines. 0,40€ cada pàgina addicional
Préstec interbibliotecari Còpies d'articles o capítols de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques de les BEG 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques del CSUC o adherides als acords de PI 0,00 €  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents de biblioteques espanyoles 8€  
Préstec interbibliotecari Préstec de documents de fons procedents d'altres països Preus subjectes a les tarifes aplicades per cada biblioteca  
Carnet Biblioteca Carnet d'usuari extern 0,00 €  
Carnet Biblioteca Reposició per pèrdua del carnet 2,00 €  
Reprografia Còpia/Impressió en targeta recarregable en equips d'autoservei 0,08€  
Reprografia Targeta amb 50 còpies 5,00 €