Tramitació del títol

ATENCIÓ: abans de sol·licitar la tramitació del títol comproveu que teniu totes les qualificacions introduïdes en el vostre expedient acadèmic.

Sol·licitud del títol

Un cop finalitzats els estudis, els estudiants poden sol·licitar el diploma corresponent.

Per fer-ho, cal emplenar la següent sol·licitud i adjuntar la documentació requerida.

  • Fotocòpia del DNI (nacionalitat espanyola)
  • Fotocòpia del passaport (resta països U.E.)
  • Fotocòpia de la Targeta de Residència (països fora de la U.E.)
  • Acreditació de domini de la llengua estrangera, si no s'ha lliurat abans

El títol es pot sol·licitar a través d'un correu electrònic adreçat a secretaria.academica@esmuc.cat, amb l'assumpte "Tramitació del títol"

 

Recollida del títol 

La recollida del títol és únicament presencial. 

Caldrà personar-se a les oficines de l'ESMUC durant l'horari d'atenció al públic o autoritzar una tercera persona per recollir-lo.

Autorització a tercers per la recollida del diploma