Matrícula de 1r curs i estudiants de nou accés

Curs 2021-2022

 

Reunió informativa 1r 30 de juny 10 h-11 h Teams
Matrícula 1r 1 de juliol Inici 9 h Online
Matrícula 1r 2 de juliol Tancament 23:59 h Online
  • Per fer la matrícula hauràs d'accedir al programa de gestió acadèmica Còdex amb el mateix usuari (DNI o Passaport) i la contrasenya creada per a la inscripció a les proves d’accés. Si no recordes la contrasenya, la pots recuperar aquí.
  • Si disposes de Matrícula d’Honor de Batxillerat, a banda de marcar la opció corresponent, caldrà que enviïs el document acreditatiu a la bustia.documentaciomatricula@esmuc.cat
Un cop finalitzat el període de matriculació, els estudiants que no hagin efectuat la matrícula ni hagin contactat amb la secretaria acadèmica informant d’algun problema o impediment, perdran la plaça i es procedirà a oferir la plaça al següent candidat/a.

 

Reconeixement de crèdits (ECTS) ja cursats dins l’espai europeu d’educació superior

Un cop publicada la llista provisional d’admesos, els estudiants que vulguin reconèixer crèdits caldrà que enviïn a reconeixements@esmuc.cat la seva sol·licitud de reconeixement complimentada juntament amb un certificat acadèmic oficial. El termini serà fins el 27 de juny.

S’han de matricular totes les assignatures de 1r curs per cursar sense marcar reconeixement (ni sol·licitat el reconeixement) ni segona titulació si escau.

Acceptats els reconeixements, la secretaria acadèmica procedirà a fer la modificació de la matrícula i la regularització de l’import.

En el cas que un estudiant obtingui el reconeixement de més de 40 crèdits de 1r, podrà ampliar la seva matrícula per cursar assignatures de 2n curs. La Secretaria contactarà per realitzar aquesta ampliació al setembre.

 

Carnet de l'ESMUC

Per poder tenir el carnet de l'Escola i accedir als seus serveis, és imprescindible carregar una fotografia al programa de gestió acadèmica (Còdex). 

Instruccions per carregar / canviar la fotografia del carnet 

 

Armariet

Els estudiants que ho requereixin poden disposar d'un armariet per a instruments de gran volum o elevat pes. Els armariets estan distribuïts pels vestíbuls i passadissos del centre, i es cedeixen durant un curs renovable. 

A la intranet trobaràs informació sobre el procediment i normes d'ús dels armariets, així com per sol·licitar l'alta o la baixa del servei.