Fer una estada Erasmus+ a l'Esmuc

Si vols cursar un semestre o un curs acadèmic a l’Esmuc, cal que, en primer terme, et dirigeixis a l’Oficina de Relacions Internacionals del teu centre.

En el cas que tinguin conveni amb l’Escola, ja existeixen uns canals establerts per tal de fer-nos arribar la teva sol·licitud. Seran ells igualment els qui et comuniquin si la teva sol·licitud ha estat acceptada o no.

En el cas que no hi hagi un conveni bilateral establert, l’Oficina del teu centre tramitarà la sol·licitud de l’Erasmus, previ establiment de conveni entre ambdós centres.

En el moment de cursar la teva sol·licitud, cal que consultis el pla d’estudis per veure quines assignatures pots cursar. És important que estableixis les assignatures i el període que t’interessen, ja que posteriorment serà impossible de modificar l’adscripció a assignatures d’impartició individual. Igualment, també pots trobar grups d’assignatures col·lectives tancats per haver arribat al nombre límit d’estudiants.

L’establiment exacte d’aquestes assignatures vindrà confirmat amb l’aprovació o no de les assignatures sol·licitades del teu Learning Agreement, que et serà retornat abans de començar la teva estada. En cas que calgui (i sigui possible) modificar posteriorment alguna de les assignatures, aquesta modificació s'haurà de reflectir obligatòriament en el Learning Agreement original, que haurà de ser acceptat també pel teu centre d’origen.

 

Totes les sol·licituds s'han de cursar a través de l'aplicació DREAMAPPLY