Carlos Cuenca Cebrián

Concert Final de Màster de l’ESMUC

Carlos Cuenca Cebrián

Sala d’orquestra

12 hores

Accés lliure

Especialitat: Tradicional

Instrument: Piano flamenco