Cristina López Gómez

Concert Final de Màster de l’ESMUC

Cristina López Gómez

Sala d’orquestra

15 hores

Accés lliure

Especialitat: Tradicional

Instrument: Cante flamenco