Gran Conjunt Simfònic

Concert MUHBA: Gran Conjunt Simfònic

Le Pauvre Matelot Op. 92, pour Darius Milhaud.

Livre pour Jean Cocteau

Editions Alphonse Leduc (fondo Heugel), de Paris. Editores y Propietarios

Dins dels actes del Seminari Innovació Musical Republicana a Barcelona.

Oliva Artés, MUHBA

18 hores