Maria Servera

Concert Final de Títol Superior de Música de l’ESMUC

Maria Servera Montserrat

Auditori Acadèmic de l’ESMUC – Sala 4

10.15 hores

Accés lliure

Especialitat: Clàssica i Contemporània

Instrument: Trompa