Northern Lights

Associació Catalana de Tubes i Bombardins (ACATUB)

Classe magistral de Northern Lights

De 9 a 21 hores

Sala d’orquestra i aules col·lectives A346, A347, A351, A352

Accés lliure