Pedro Aguiló Jimenez

Concert Final de Màster de l’ESMUC

Pedro Aguiló Jimenez

Sala de cor

13 hores

Accés lliure

Especialitat: Antiga

Instrument: Clavicèmbal